Spolek dobrovolných hasičů Blišice

V lednu 2015 byl blišický sbor navýšen o "novou krev" a tím se omladila členská základna sboru. Byl také zvolen nový výbor, aby navázal na vše dobré, co předchozí výbor vzhledem k pokročilému a zasloužilému věku již nemohl plně zabezpečovat.

Jsme hrdí na naše předchůdce, manželé Šebečkovi, Lechnerovi, bratra Šmelu a bratra Holáska, ze kterých můžeme stále čerpat jejich dlouholeté zkušenosti a jsou  nám inspirací pro naše další působení.

V současné době pracujeme na rekonstrukci hasičky a v nejbližší době chceme zrenovovat i naši stříkačku. Chceme se, po vzoru výše jmenovaných a dalších, kteří nás již bohužel opustili, podílet na kulturním dění obce a vytvářet tak podhoubí pro možné obnovení hasičské jednotky v Blišicích. Své úsilí chceme i směřovat na možné vybudování hasičského muzea v Blišicích, které by bylo zaměřené na oblast Blišic, anebo ještě lépe na okrsek Koryčany.

Vůli máme a to je to nejpodstatnější. Zbytek je jen otázka podpory Vás spoluobčanů a vedení města, které nás naštěstí bere jako relevantní partnery pro současné a budoucí projekty, které se týkají Blišic, anebo Vašeho SDH.