2015

Rok 2015 se nám bez nějaké samochvály povedl. Znovu jsme obnovili činnost sboru a započali činnost. Naštěstí bylo na čem stavět díky našim starším bratrům a sestrám, kteří tady budovali sbor od roku 1905.

Priority byly nastaveny jasně. Dát se vůbec dohromady jako parta lidí, kteří to myslí vážně (což se povedlo), začít práce na hasičce a znovu rozjet kulturní život v našich krásných Blišicích (o což se snažíme).

V archívu najdete akce, které jsme za ten rok stihli. Nebylo toho málo vzhledem k tomu, že jednoduše nikdo neměl zkušenosti s tím, jak připravit, zorganizovat a dovést do úspěšného konce akce typu Blišický guláš a například Bličický hudební den.

Na další roky se chystíme udržet to, co mělo úspěch a přidat další akce, které budou spojeny s kulturou a hasičstvím v naší obci.

Vaši hasiči